METHOD

Here I will be sharing some methods that I have used over the years to work with people and places: Creative placemaking – community engaged art practices – sustainable development practices. I believe that knowledge is best when shared, however please do bear in mind that there is no one method or way that fits all places and communities. Here you will find some keywords, that you may research further.

This page will be in Lithuanian and English.

METODAS

‘Do It Yourself’ -> Do It Together

Pasidaryk pats -> padarykime tai kartu (bendra kūryba)

Metodo esmė – jog ne kažkas “iš šalies” ateina ir sukuria kažką pasirinktoje erdvėje, o kartu su vietos gyventojais/ bendruomene / vietos “naudotojais” ilgesnio proceso metu sukuriama kažką kartu. Procesas užtrunka žymiai ilgiau ir rezultatas kartais būna mažesnės apimties, tačiau yra gerokai tvaresnis ir kuria pozityvius pokyčius tiek bendruomenėje tiek pasirinktoje erdvėje.

PUBLIC SPACE

Užduotis a: Susikurkime sau viešą erdvę

Metodas praktiškai pritaikytas 2020 m. Šilainių soduose, vystant naują erdvę. Veiklos dokumentacija internete: https://silainiaiproject.com/2020/12/31/silainiai-youth-project/

  1. TYRIMAS 

Prieš pradedant darbus, projekto komandai būtina susipažinti su vietos kontekstu, atkreipiant dėmesį į skirtingus laikmečius bei atlikti vietos stebėseną vietoje (on location), bandant surasti atsakymus į šiuos klausimus: 

Kokia šios vietos energija? 

Kas čia vyksta? 

Kada tai vyksta? 

Kas čia lankosi? 

Kada lankosi? 

Kam ši erdvė svarbi? 

Kodėl ši erdvė svarbi? 

Gal egzistuoja mažesnės ‘mini-erdvės’ šioje erdvėje? 

Kokia dinamika tarp vietos bendruomenių? 

Ir kita.

Svarbu suprasti vietos vertes*. Jos ne visuomet būna tokios, kokias pamato projekto komanda pirminio vizito metu. Skirtingiems žmonėms šios vertės gali skirtis, svarbu suvokti jas individualiai bei matyti visumą. 

  1. DARBO ETIKA, RIZIKŲ ĮSIVERTINIMAS (Nedaryti žalos ir jautrumas konfliktui / “DO NO HARM” and “Conflict Sensitivity*)

Prieš pradedant darbus, paklausti savęs: 

Koks yra būsimos veiklos tikslas ir ar planuojama veikla nepakenks šiai vietai? 

Ar nepakenks vietos bendruomenėms? 

Vietos biologinei įvairovei? 

Kokios yra darbo rizikos? 

Galimi konfliktai? 

Kaip ši vieta atrodytų po kelių metų, jei veiklos/ projektas nevyktų? 

Įsivertinti rizikas: projektas vyksta versus projektas nevyksta. 

Kokios didžiausios rizikos ir ar jos yra priimtinos komandos nariams? 

Ar komandos nariai yra pajėgūs šias rizikas suvaldyti projekto eigoje? 

Ar komandos nariai žino kur kreiptis pagalbos rizikoms suvaldyti? 

Kartais geriausias sprendimas būna nepradėti projekto/ veiklos arba galbūt pradėti kitoje vietoje ar mažesne apimtimi. 

Kartais tenka numatytas rizikas priimti, planuojant rizikų valdymo metodus.

  1. KVIETIMAS SUSIPAŽINTI

Jei nusprendžiama pradėti, suformulavus projekto tikslą 

ir apibrėžus apimtį laike 

bei pagrindinę tikslinę auditoriją, 

kviečiame susipažinti per veiklą.

  1. 2020 m projekto metu pagrindinė auditorija – jaunimas; kvietimas socialinių medijų pagalba; susipažinimo veikla: žaidimas – lobių ieškojimas; Lobių ieškojimo tikslas – komandomis kuo greičiau rasti apibrėžtoje teritorijoje paslėptus taškus, “Lobius”, bei atsakyti į uždavinius-klausimus apie vietovę, taip įdėmiai susipažįstant tiek su vieta, tiek vieniems su kitais.

      4. POKALBIS 

          Ką patyrėme, atradome? 

          Kas nustebino? 

          Ko šioje erdvėje trūksta? 

          Kas buvo įdomu? 

          Kas įtraukė? 

          Kas čia vertingo? 

          Ką veikiame toliau: pateikiami keli pasiūlymai (organizatorių/ dalyvių priklausomai nuo projekto apimties ir pobūdžio), sudaromas veiklų tvarkaraštis.

      5. ĮGYVENDINIMAS

      Sekant veiklų tvarkaraščiu, kartu įgyvendinamas projektas.

a. Vyksta lauko baldų dirbtuvių serija.

      6. ŠVENTĖ

Įgyvendinus veiklą svarbu darbu pasidžiaugti visiems kartu, kaip tuo metu yra priimtina.

  1. Surengtas 2 val. renginys, kurio programą kūrė dalyviai: jaunimas atsivežė audio įrangą, projekto partneriai paskolino elektros generatorių, vyko jaunimo muzikos grupės pasirodymas, pirografijos dirbtuvės, paroda, ekskursija ir kt. Buvo patogu atsisėsti ant kartu sukurtų baldų ir “išbandyti” naują erdvę.

*Verte grindžiamas bendruomenės vystymas (Asset based community development -ABCD)

*Būti jautriam konliktui, reiškia:

● Suprasti kontekstą, kuriame veikiame;

● Suprasti intervencijos ir konteksto sąveiką;

● Vadovautis tokiu supratimu, kad išvengtume neigiamo poveikio ir padidintume teigiamą poveikį (esamam ar galimam) konfliktui.